Våra tjänster

Våra tjänster omfattar

Vi kan det mesta inom hissar och rulltrappor. Kontakta oss så hjälper vi dig utifrån dina behov.

Verksamhetsområden
  • Tillståndkontroll

  • Utredningar

  • Projektering

  • ​Projektledning

  • Anbudsutvärdering

  • Entreprenadbesiktningar

  • Kapacitetsberäkningar